All posts by Finger Print

KORONAWIRUS

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii wprowadziliśmy do oferty nowe produkty:

FACE COVER C19.2

Przyłbica Face Cover C19.2

Nazwa wyrobu

Osłona twarzy model: Face Cover C19.2

Informacja

Osłona twarzy stanowi zasłonę twarzy, w szczególności oczu, nosa i ust. Do jej wykonania użyto tworzywa sztucznego. Produkt jest dostarczony do samodzielnego montażu zgodnie z dołączoną instrukcją. Komplet elementów stanowi transparentna szybka ochronna i nagłowie w postaci taśmy, konstrukcja jest lekka i komfortowa w noszeniu.

Opis wyrobu

Rozmiar taśmy jest uniwersalny. Taśma z opcjonalnym nadrukiem z regulacją obwodu 530-630 mm. Osłona wykonana z materiału umożliwiającego jej przemywanie przy użyciu alkoholu etylowego o stężeniu 60-70%, (lub odpowiednich środków odkażających). Lekka i komfortowa w noszeniu do wielokrotnego użytku. Łatwy sposób montażu. Wyrób polski.

Zawartość opakowania i użyte materiały

Transparentna szybka ochronna wykonana z folii PET o grubości 0,50 mm, taśma nagłowia o grubości 0,30-0,50 mm, nadrukowany na opakowaniu lub dołączony opis wyrobu z instrukcją użytkowania. Bez filtrów.

Właściwości

Produkt ma za zadanie osłonięcie twarzy użytkownika przed kroplami i rozbryzgami cieczy, powierzchownymi urazami mechanicznymi.
Produkt nie jest wyrobem sterylnym. Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.

Zalecenia

 • Osłonę należy przechowywać w suchym miejscu
 • Osłonę należy zachować w czystości. Niewłaściwe czyszczenie zestawu może prowadzić do powstawania siedlisk m. in. bakterii, wirusów, grzybów.
 • Przed użyciem należy sprawdzić stan osłony. Nie używać w przypadku stwierdzenia pęknięć, zarysowań, zmatowienia.
 • Szybka ochronna jest wykonana z materiału umożliwiającego jej przemywanie miękką szmatką lub watą przy użyciu alkoholu o stężeniu 60-70% (lub innych środków odkażających). Utylizacja: Przemyć przed wyrzuceniem przy użyciu alkoholu o stężeniu 60-70%, wyrzucić do odpadów plastikowych.
 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas zakładania osłony, szczególnie chronić oczy przed mechanicznym uszkodzeniem. Producent zaleca zamknięcie powiek podczas stabilizacji osłony na twarzy.

Informacje producenta

Termin przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji podanej na szybce ochronnej osłony. W przypadku pojawienia się uszkodzeń elementów, zarysowań lub zmatowienia powierzchni, wyrób należy wycofać z użytkowania)
Osłona twarzy spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz normy PN-EN 166:2005 (EN 166:2001)
OCENA ZGODNOŚCI CE – Jednostka notyfikowana nr 1437, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, Czerniakowska 16, przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) wydała certyfikat nr UE/470/2020/1437.

Producent

Finger Print, 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276.

Materiały do pobrania

Deklaracja_zgodnosci_UE
Instrukcja i informacja producenta

PRZYŁBICA – OSŁONA TWARZY

Nazwa wyrobu

Przyłbica – osłona twarzy przed kroplami i rozbryzgami

Informacja

Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, służb i innych osób zaangażowanych w działania na rzecz opanowania wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanej nim choroby.
Może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Opis wyrobu

Rozmiar osłony uniwersalny. Opaska z opcjonalnym nadrukiem z regulacją obwodu 53-63 cm. Osłona wykonana z materiału umożliwiającego jej przemywanie przy użyciu alkoholu (lub odpowiednich środków odkażających). Lekka i komfortowa w noszeniu do wielokrotnego użytku. Łatwy sposób montażu. Wyrób polski.

Zawartość opakowania i użyte materiały

Transparentna osłona wykonana z folii PET o grubości 0,30-0,40 mm, opaska z polipropylenu z nadrukiem lub bez o grubości 0,30-0,50 mm, nadrukowany na opakowaniu lub dołączony opis wyrobu z instrukcją użytkowania. Bez filtrów.

Właściwości

Produkt nie jest wyrobem sterylnym. Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.

Zalecenia

Osłonę należy zachować w czystości. Niewłaściwe czyszczenie zestawu może prowadzić do powstawania siedlisk m. in. bakterii, wirusów, grzybów. Osłona jest wykonana z materiału umożliwiającego jej przemywanie miękką szmatką lub watą przy użyciu alkoholu o stężeniu 60-70% (lub innych środków odkażających).
Utylizacja: Przemyć przed wyrzuceniem przy użyciu alkoholu o stężeniu 60-70%, wyrzucić do odpadów plastikowych.

Ostrzeżenia i wskazania

Przed użyciem przemyć alkoholem o stężeniu 60-70% i sprawdzić czy osłona nie jest uszkodzona.
Przyłbica – osłona twarzy. Nie posiada funkcji ochronnych w zakresie: rozproszenia światła, korekcji widzenia, promieniowania nadfioletowego, przed cząstkami o dużej prędkości, przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi, grubymi cząstkami pyłu, gazami i drobnymi cząstkami pyłu, łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym.
Nie jest wskazane nakładanie przyłbicy na zbyt długi czas ze względu na możliwy negatywny wpływ na jakość widzenia. Należy przewidzieć odpoczynek dla oczu, w przypadku uczucia zmęczenia wzroku należy zdjąć osłonę.
Przyłbica nie zabezpiecza w pełni użytkownika przed czynnikami chorobotwórczymi, takimi jak wirusy, bakterie i zarodniki grzybów.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej zdjąć i zgłosić się do lekarza.
Producent nie bierze odpowiedzialności za skuteczne zabezpieczenie użytkownika przed infekcją (w tym m. in. wirusową, bakteryjną, grzybiczą).
Nie używać w pobliży otwartego ognia lub papierosa.
Częste mycie niewłaściwymi środkami może spowodować trwałe zarysowania lub zmatowienie powierzchni.
Produkt nie do spożycia. Użycie tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

Producent

Finger Print, 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276.

Materiały do pobrania

Instrukcja_montażu_przyłbica
Specyfikacja_przyłbica

OSŁONA NOSA I UST

Nazwa wyrobu

Osłona nosa i ust, kartonowa, jednorazowa.

Opis wyrobu

Osłona nosa i ust, jednorazowa, wykonana z kartonu o grubości 0,50 mm, zaopatrzona w opaski gumowe umożliwiające zamocowanie osłony na głowie, lekka i komfortowa w noszeniu,jednorazowego użytku. Łatwy sposób montażu. Rozmiar osłony uniwersalny. Wyrób polski.

Zawartość opakowania i użyte materiały

Osłona nosa i ust wykonana z kartonu o grubości 0,50 mm posiadającym certyfikat dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Posiada certyfikat ISEGA. Opakowanie zawiera zestawy 10 lub 20 kompletów osłon, 20 lub 40 sztuk gumek recepturek, opaskę gumową i specyfikację produktu wraz z instrukcją montażu. Osłony nie zawierają filtrów. Osłony są sprzedawane w opakowaniu kartonowym.

Właściwości

Osłona stanowi barierę mechaniczną, której zadaniem jest zminimalizowanie rozpraszania, na wprost twarzy użytkownika, aerozolu powstającego w wyniku jego oddychania, kaszlu lub kichnięcia. Produkt nie jest wyrobem sterylnym. Jest przeznaczony do użycia krótkotrwałego. Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.

Instrukcje dotyczące użytkowania

UWAGA: Stabilne ułożenie osłony na twarzy powinno zapewnić swobodne oddychanie.
W przypadku uczucia utrudnienia oddychania po założeniu osłony na nos i usta, należy natychmiast zdjąć osłonę, aby umożliwić swobodne oddychanie.
Osłonę nosa i ust należy zachować w czystości. Przechowywać w suchym i czystym środowisku. Niewłaściwy stan zestawu może prowadzić do powstawania siedlisk m. in. bakterii, wirusów, grzybów.
Przed użyciem zrosić powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną osłony oraz opaskę gumową alkoholem etylowym o stężeniu 60-70% poprzez rozpylenie go w formie aerozolu, następnie poczekać do jego odparowania.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas zakładania osłony, szczególnie chronić oczy przed mechanicznym uszkodzeniem. Producent zaleca zamknięcie powiek podczas stabilizacji osłony na twarzy.
Po pierwszym użyciu osłonę należy wyrzucić do kosza na śmieci w sposób jak poniżej:
Utylizacja: zrosić przed wyrzuceniem przy użyciu alkoholu o stężeniu 60-70%, wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Ostrzeżenia i wskazania

Nie używać osłony wielokrotnie. Nie używać tej samej osłony przez różne osoby.
Przed użyciem sprawdzić czy osłona nie jest uszkodzona.
Osłona nosa i ust nie posiada funkcji ochronnych w zakresie:

 • rozproszenia światła,
 • korekcji widzenia,
 • promieniowania nadfioletowego,
 • oddziaływania cząstek o dużej prędkości,
 • przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi,
 • filtracji cząstek,
 • oddziaływania z grubymi cząstkami pyłu, gazami i drobnymi cząstkami pyłu,
 • oddziaływania łuku elektrycznego powstającego przy zwarciu elektrycznym.

Należy sprawdzić jakość przylegania do twarzy. Szczególnie dotyczy to osób posiadających zarost. Zarost na twarzy może zmniejszyć skuteczność osłony. Osłona może powodować zniszczenie warstwy makijażu. Osłona może utrudnić jednoczesne korzystanie z okularów, istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia.
Nie jest wskazane używanie osłony przez zbyt długi czas ze względu na:

 • możliwy negatywny wpływ na ograniczenie pola widzenia. Nie jest wskazane wykonywanie gwałtownych ruchów ze względu na ograniczenie pola widzenia. Używając osłony należy poruszać się i wykonywać wszystkie czynności ze szczególną ostrożnością.
 • możliwość wystąpienia otarcia lub wystąpienia reakcji alergicznej. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej osłonę należy zdjąć i zgłosić się do lekarza.

Możliwe jest rozmiękczenie konstrukcji osłony w środowisku o podwyższonej wilgotności (w tym podczas prawidłowego użytkowania) lub opadów atmosferycznych, co zmniejsza jej właściwości użytkowe. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia osłony lub pogorszenia jej cech, osłonę należy wymienić na inny nieużywany egzemplarz lub zaprzestać użytkowania. Osłona nie zabezpiecza użytkownika przed zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi i chorobotwórczymi, takimi jak wirusy, bakterie, zarodniki grzybów. Producent nie bierze
odpowiedzialności za skuteczne zabezpieczenie użytkownika przed infekcją (w tym m.in. wirusową, bakteryjną, grzybiczą).
Produkt nie do spożycia. Użycie tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

Uwaga: Produkt łatwopalny. Nie używać w pobliżu otwartego ognia lub papierosa. Możliwość przeniesienia ognia.
W związku z używaniem produktu, kategoriami osób szczególnie narażonymi na niebezpieczeństwo są dzieci, osoby starsze, osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.
Nie używać podczas snu.

Producent

Finger Print, 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276.

Materiały do pobrania

Specyfikacja_osłona_kartonowa