Jakość

POLITYKA JAKOŚCI

Misją Finger Print  jest skuteczne dostarczanie Klientom usług poligraficznych najwyższej jakości. Stawiając na partnerstwo, fachową kadrę, wykorzystanie unikalnych technologii chcemy wspólnie tworzyć sukcesy Klientów i naszego Zespołu.

Wizją Finger Print  jest zbudowanie rozpoznawalnej marki w branży poligraficznej w segmencie  usług Premium oraz osiągnięcie czołowej i stabilnej pozycji, będąc nie tylko wiarygodnym dostawcą, ale i rzetelnym partnerem biznesowym.

Naszą misję realizujemy w oparciu o wartości:

 • zaufanie i przewidywalność – podstawowa wartość firmy wpływająca na budowanie pozycji atrakcyjnego partnera biznesowego,
 • jakość usług – dostosowanie i zapewnienie zgodności usługi z oczekiwaniami Klienta poprzez:
  • zatrudnianie kompetentnego i odpowiedzialnego personelu,
  • dbałość o rozwój personelu,
  • doskonalenie komunikacji między Klientami, a Zespołem Finger Print,
  • stały nadzór nad sprawnością i niezawodnością sprzętu,
  • inwestycje w nowe technologie,
  • systematyczne badanie satysfakcji Klienta,
 • konkurencyjność – skuteczna realizacja podjętych zobowiązań jakościowych, terminowych i finansowych,
 • bezpieczeństwo Finger Print jako partnera biznesowego – zbudowane na podstawie analiz ryzyk oraz doskonalenia procesów i optymalizacji kosztów,
 • pewność i relacje – stawianie na długoterminową współpracę między Zespołem Finger Print i Klientami,
 • zwiększanie jakości i komfortu pracy w Zespole Finger Print – poprzez wzajemne dbanie o środowisko pracy, szkolenia oraz możliwości pracy na elastycznych stanowiskach z unikalnymi technologiami.

Jakość rozumiemy jako nieustanny proces doskonalenia naszej aktywności biznesowej w obszarach relacji z klientami, kreatywności oraz doskonałości oferowanych usług funkcjonujących w ramach prawa i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Głównym celem jakości jest osiągnięcie satysfakcji zarówno naszych Klientów z otrzymanych usług, jak i pracowników z bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca pracy. Narzędziem, które wspomaga nas w realizacji tego celu jest norma ISO 9001:2015, stosowana w procesie wdrażania, utrzymania i doskonalenia wewnętrznego systemu zarządzania organizacją.

Jednocześnie Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań oraz do ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.